Tester regulárních výrazů v PHP, Perlu, JavaScriptu, AWK, Grep a PCREGrep

Tester regulárních výrazů

Na této stránce si můžeš otestovat, zda textový řetězec vyhovuje regulárnímu výrazu POSIX ERE (POSIX Extended Regular Expression) nebo PCRE (Perl Compatible Regular Expression). Výraz můžeš testovat funkcemi v PHP, Perlu a JavaScriptu nebo nástroji AWK, Grep a PCREGrep. Protože různé nástroje a jazyky interpretují regulární výrazy různě, některé konstrukce nemusejí fungovat stejně.

1. Regulární výraz POSIX ERE nebo PCRE


PCRE výraz bude automaticky vsazen do lomítek jako oddělovačů, /regexp/, max. 1000 bajtů

2. Testovaný řetězec


Max. 10000 bajtů

3. Modifikátory4. Nástroje

5. Výsledek

Vyplň regulární výraz, testovaný řetězec, nastav modifikátory a klikni na jeden z nástrojů.

Syntaxe regulárních výrazů

Stručný přehled syntaxe obou verzí regulárních výrazů. Podrobnější informace najdeš na stránkách v odkazech níže.

POSIX rozšířené - ERE

^ začátek řetězce
$ konec řetězce
. libovolný znak bez / včetně \n
[ ] výčet znaků, např. [abc]
[^ ] negativní výčet znaků, např. [^abc]
- rozsah znaků ve výčtu, např. [a-z]
( ) ohraničení podvýrazu, např. (.+)
| logické NEBO mezi výrazy, např. jpg|gif
? žádné nebo jedno opakování, např. jpe?g
* žádné nebo více opakování, např. a*
+ jedno nebo více opakování, např. a+
{min,max} opakování od min do max, např. a{0,3}

POSIX znakové třídy

[:<:] začátek slova
[:>:] konec slova
[:alnum:] písmena a číslice, [A-Za-z0-9]
[:word:] písmena, číslice a podtržítko, [A-Za-z0-9_]
[:alpha:] písmena, [A-Za-z]
[:blank:] znak mezery a tabelátoru, [ \t]
[:cntrl:] kontrolní znaky, [\x00-\x1F\x7F]
[:digit:] číslice, [0-9]
[:graph:] viditelné znaky, [\x21-\x7E]
[:lower:] malá písmenka, [a-z]
[:print:] viditelné znaky a mezera, [\x20-\x7E]
[:punct:] interpunkční znaménka [-!"#$%&'()* +,./:;<=>?@[\\\]^_`{|}~]
[:space:] neviditelné znaky, [ \t\r\n\v\f]
[:upper:] velká písmenka, [A-Z]
[:xdigit:] hexadecimální číslice, [A-Fa-f0-9]

Perl kompatibilní - PCRE

^ začátek řetězce / řádky (multiline)
$ konec řetězce / řádky (multiline)
. libovolný znak bez / včetně \n
[ ] výčet znaků, např. [abc]
[^ ] negativní výčet znaků, např. [^abc]
- rozsah znaků ve výčtu, např. [a-z]
( ) ohraničení podvýrazu, např. (.+)
| logické NEBO mezi výrazy, např. jpg|gif
? žádné nebo jedno opakování, např. jpe?g
* žádné nebo více opakování, např. a*
+ jedno nebo více opakování, např. a+
{min,max} opakování od min do max, např. a{0,3}

PCRE zástupné znaky

\a alarm, [\x07]
\e escape, [\x1B]
\f formfeed, [\x0C]
\n nový řádek, [\x0A]
\r návrat vozíku, [\x0D]
\t tabelátor, [\x09]
\x00 znak v šestnáctkové soustavě
\d desítková číslice, [0-9]
\D jakýkoliv znak vyjma číslice, [^0-9]
\s neviditelné znaky
\S jakýkoliv znak vyjma neviditelného
\w jakýkoliv znak slova
\W jakýkoliv znak vyjma znaku slova
\b hranice slova
\B opak hranice slova
\A začátek řetězce
\Z konec řetězce nebo poslední řádky
\z konec řetězce

Informace o regulárních výrazech

Několik užitečných stránek o regulárnách výrazech.

Pokud najdeš zajímavou stránku, napiš webmasterovi, možná ji sem přidá.

Historie regexp.cz

Tento web byl spuštěn již v roce 2001 nadšencem regulárních výrazů Martinem Sýkorou. V únoru 2010 dostal web nový design, obsah i nové možnosti testování rozšířené o Grep a PCREGrep.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Správcem osobních údajů je společnost VIZUS.CZ s.r.o. Zpracováváme údaje zadané do formuláře a vaši IP adresu za účelem ochrany webu před zneužíváním a útoky, analýzou návštěvnosti a využívání webu. Zákonným důvodem je oprávněný zájem zajištění bezpečnosti a analýza využívání webu dle článku 6, odstavec 1f Nařízení. Zpracování je nahodilé, manuální, bez profilování. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí by vedlo k zablokování vašeho přístupu na tento web. Údaje uchováváme 6 měsíců. Dalšími příjemci a zpracovateli jsou externí spolupracovníci a dodavatelé hostingových služeb, případně orgány dle právních předpisů. Máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost zpracovávaných osobních údajů, právo vznést námitku a podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud chcete využít svých práv, kontaktujte nás. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany dat.

Cookies

Cookies jsou informace z webu, které se dočasně ukládají do vašeho prohlížeče za účelem zajištění některých funkcí webu, nejčastěji „zapamatování si" něčeho, mezi jednotlivými vašimi kliknutími na webu nebo jednotlivými vašimi návštěvami webu. Jde o technologii, která vám usnadňuje používání webu, a doplňuje informace obsažené v adresním řádku (URL), či dalších částech HTTP protokolu, kterým web a váš prohlížeč komunikují. Cookies používáme k udržení vaší návštěvy (relace, session) na webu do doby, než prohlížeč zavřete, např. pro zpracování vyplněného formuláře nebo zapamatování si vašich preferencí. Dále používáme analýzu návštěvnosti pomocí Google Analytics, bez reklamních funkcí. Více se dočtete na stránkách Google Policy. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je v prohlížeči zakázat. Je ale možné, že vám některé funkce webu přestanou pracovat správně nebo budou nedostupné.

Verze 2.3.1, aktualizováno 23.5.2018